Начало Помощни средства Ред и необходими документи за отпускане на безплатни медицински изделия и помощни средства
 

Ред и необходими документи за отпускане на безплатни медицински изделия и помощни средства

Помощни средства - информацияИз Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания

 

 

 

 1. Направление от личния лекар до оторизирана лекарска комисия
  /ЛКК или ТЕЛК/ към съответното лечебно заведение, в зависимост от вида на заболяването.
 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.
 3. Медицинския протокол се подава заедно с Молба - декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.
 4. До 7 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка/по Ваш избор/.
 5. С получената сума можете да закупите необходимите Ви помощни средства от оторизиран магазин по ваш избор.
 6. В срок 30 дни от получаването на помощта нуждаещите лица задължително представят в ДСП оригинална фактура, касов бон и надлежно попълнен приемо-предавателен протокол, както и техни копия за разходването на помощта.
  В случай, че до 30 дни от получаването на целевата помощ лицето не представи фактурата и фискалната касова бележка или целевата помощ не е усвоена по предназначение, сумата се възстановяна от лицето по касов или безкасов път в ДСП.
 • Свържете се с нас и ще получите пълна информация и съдействие относно цялата процедура и Вашите документи.
 • Бихме могли да Ви предоставим богат асортимент от медицински и помощни средства с които разполагаме заедно със специализирана консултация от експерти с медицинско образование в областта.
 • При спешност, Вие бихте могли да получите необходимите Ви помощни средства веднага, срещу заплащане – като в последствие, сумата ще бъде върната.
 • Избраните от Вас помощни средства, ще бъдат доставени до Вашият адрес в гр. София безплатно.

Свържете се с автора







*



 
 
copyrights © Pro-therapy | Ред и необходими документи за отпускане на безплатни медицински изделия и помощни средства